Pravna obavještenja

Nalazite se na web portalu www.360finance.guru u vlasništvu firme FINGYM d.o.o., Ljubljana.

FINGYM d.o.o. redovno provjerava objavljene informacije i nudi tačnost i svježinu svih informacija na portalu. Pružene su u cilju informisanosti, pa prema tome, FINGYM d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju nepreciznosti informacije. Takođe, FINGYM d.o.o. ne garantuje za integritet i ispravno shvatanje pruženih informacija. Veze ka takvim stranicama su napravljene na našu odgovornost. FINGYM d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj na web stranicama kojima se pristupa sa naših veza.
FINGYM d.o.o., niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u stvaranju ovih web stranica, neće biti odgovorno trećem licu za bilo koju štetu nastalu iz/ili u vezi sa postojanjem, pristupom, korišćenjem i/ili nemogućnošću korišćenja ovih web stranica i/ili informacija na ovim web stranicama, kao ni za bilo koje greške u vezi sa sadržajem.

Takođe, FINGYM d.o.o. neće biti odgovoran za izgled i sadržaj podataka dobijenih sa veza koje ne pripadaju FINGYM-u d.o.o., kao ni prema poštovanju privatnosti na istim.
Zadržavamo pravo da izmijenimo sadržaj na ovim web stranicama bez obrazloženja bilo kada, na bilo koji način i bez prethodnog upozorenja. Sa ovim izmjenama ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice.

Svrha sadržaja dostupnog Vama ili drugim licima na web stranici nije pružanje savjeta ili preporuke za investiranje i osiguravanja. Ovi sadržaji su samo za Vaše informisanje, pa prema tome, trebalo bi da se konsultujete sa finansijskim stručnjakom prije nego što krenete u razmišljanje o bilo kakvom investiranju ili drugim odlukama.

Za više informacija koje se odnose na uslove korišćenja, molimo Vas, kontaktirajte nas na ::

FINGYM d.o.o.
Pot za Brdom 104
1000 Ljubljana
E: info@fin-gym.eu

Autorska prava

Na osnovu Slovenačkih autorskih prava i sličnih pravnih akata (ZASP), FINGYM d.o.o. zadržava materijalno i autorsko pravo na autorski sadržaj (grafički elementi, fotografije, ilustracije i drugi tekstualni oblici)objavljeni na web stranici, u širem smislu.
Svi podaci, informacije, slike, proizvodi i ostali sadržaj dostupan na web stranici, su zaštičeni autorskim pravima. To znači da bilo kakva izmjena, kopiranje, distribucija, prikazivanje, prodaja, preuzimanje, javno objavljivanje, licenciranje istog, upotrebu u komercijalne ili javne svrhe, kao i izmjenu u obrađeni proizvod će biti zabranjena bez prethodne pismene saglasnosti FINGYM d.o.o.
Svaki pokušaj neovlašćene izmjene, kao i bilo koja vrsta štete ili uzroka trajne ili trenutne neupotrebljivosti podataka na web portalu FINGYM d.o.o. će biti kažnjiv. Takođe, svaki pokušaj neovlašćenog pristupa bilo kojem drugom sadržaju u okviru sistema podataka FINGYM d.o.o. izbegavajući web stranicu će takođe biti kažnjiv.